Dil Seçiniz

Medya

Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikası

İndirin (PDF)

Çatışma Mineralleri Politikası

İndirin (PDF)

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Politikası

İndirin (PDF)

Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırmama Politikası

İndirin (PDF)

Sürdürülebilirlik Politikası

İndirin (PDF)

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İndirin (PDF)

Zorla Çalıştırmama Politikası

İndirin (PDF)

Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası

İndirin (PDF)

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

İndirin (PDF)

Çevre ve Enerji Politikası

İndirin (PDF)

Kalite Politikası

İndirin (PDF)