Dil Seçiniz

Kurumsal İletişim

Sürekli değişen ve iletişimin çok önemli bir noktaya geldiği çağımızda iletişim ekipleri şirketler için önemli bir görev üstlenmektedir. Alpplas Kurumsal İletişim Departmanı’nın da başlıca görevi kurumunun farkındalığını arttırma, itibarını sağlamak ve bilinirliliğini yükseltmektir.

Departmanımız kurumumuzun içeride ve dışarıda yapacağı bütün etkinlikleri planlama ve duyurmada görevlidir. Şirkete ait web sitesi ve sosyal medya hesaplarını yönetmekle sorumludur. İç iletişimi arttırmak için 3 aylık dergimiz Kalp’ in tüm aşamalarında görevlidir.