Dil Seçiniz

Medya

Sürdürülebilirlik

Alpplas olarak faaliyetlerimizi sürdürüp, ekonomik başarımızı geliştirmeye devam ederken gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede Alpplas olarak 2016 yılında Dünya’nın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik oluşumu olan Birleşmiş Milletler’ in Global Compact misyonunu benimsedik ve faaliyetlerimizi kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirmeyi taahhüt ettik. Bunla beraber faaliyetlerimizin etkilerini Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Gelişme için 17 ilkesi çerçevesinde değerlendirmeyi benimsemiş bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı endüstrimizdeki değişimlere önderlik etmek, paydaşlarımız için değer yaratmak ve yaşadığımız toplumu iyileştirmek için şeffaflık adına her yıl yayınlıyoruz. Tüm paydaşlarımızı bu çalışmalarda bizimle beraber yer almaya davet ediyoruz. Raporlara buradan ulaşabilirsiniz.

Alpplas ve iştirakleri olarak işimizi sorumlulukla ve sürdürülebilir bir şekilde yapmayı taahhüt ediyor ve aynı taahhütü tüm paydaşlarımızdan bekliyoruz. 

Alpplas ve iştirakleri olarak işimizi sorumlulukla ve sürdürülebilir bir şekilde yapmayı taahhüt ediyor ve aynı taahhütü tüm paydaşlarımızdan bekliyoruz. Bağlı bulunduğumuz yasalara tam uyum ve iyi iş ahlakı prensipleri faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Etik kurallarımız ve şirket prosedürlerimiz bize günlük faaliyetlerimizde yol gösterici unsurlardır.

Sağlam finansal yapı ve performans, sürdürülebilirlik için temel yapı taşlarındandır. Rekabetçiliğimizi kaybetmeden karlılığı sağlamak hedefi ile tüm faaliyetlerimizi bu çerçevede sürekli olarak gözden geçiriyoruz. Bağımsız Denetim ile finansal süreçlerimizin her zaman yasa ve mevzuatlara uyumunu sağlamayı garanti altına alıyoruz.  

Hangi sektörde olursak olalım veya hangi işi yaparsak yapalım içinde yaşadığımız bu dünyayı korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak herkesin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir gelişimimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz çevreci üretim anlayışımız doğrultusunda üretim süreçlerimizde de çevresel etkilerin azaltılması için çalışıyoruz. Çevre yönetim anlayışımızın temelini 'Çevre ve Enerji Politikamız' oluşturmaktadır. Bu çerçevede enerji, sera gazı ve hava emisyonları gibi çevreye olan etkilerimizi takip ediyor, su tüketimi, atık yönetimi ve azaltımı, geri dönüşüm oranlarımızı iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu faaliyetlerimizin bir çıktısı olarak üretim lokasyonlarımızda ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ile belgelendiriyoruz. Aynı hassasiyeti tedarikçi seçimlerimizde de gösteriyor ve mümkün olduğu kadar çevre yönetim sistemine sahip firmalara öncelik veriyoruz.

 

 

İçinde bulunduğumuz topluma karşı sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle toplumsal gelişime katkı sağlayacak projeler üretiyor ve uyguluyoruz. Firma içinde oluşturduğumuz Sosyal Sorumluluk Kulübü ile sorumluluk bilincini yönetim seviyesinden aşağıya doğru yaymaya çalışıyoruz.