Dil Seçiniz

Medya

Kalite Yönetimi

Alpplas olarak tüm müşterilerimize müşteri gereksinim ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı taahhüt ediyoruz. Bu çerçevede teknolojimizi, mühendislik çözümlerimizi, ürünlerimizi, süreç ve hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştiriyor ve en son teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyoruz.

 

Süreçlerimizde ve sistemlerimizde sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırmak; değişkenlik kaynaklarını sürekli olarak azaltarak her seferinde zamanında en yüksek kaliteyi sunmak için TKY, Yalın Üretim, TPM ve Yalın Altı Sigma operasyonel mükemmellik modellerini kullanıyoruz.

Operasyonel mükemmellik ile proses ya da performans üzerinde küçük iyileştirme adımları ile uzun süreli ve kalıcı etki yaratarak başarıya ve sürdürülebilirliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Temel hedefimiz, problemlere karşı kendiliğinden harekete geçen, sürekli iyileştirme kültürünü benimsemiş çalışanlar yetiştirmektir

Alpplas, en yüksek kaliteyi elde etmek için üretimlerinde “Sıfır Hata” politikasını uygular. Üreten kişinin her defasında işini sıfır hatayla, hep doğru yapmasını amaçlayan bir üretim ve yönetim biçimi olan ‘Yerinde Kalite Felsefesi’ benimseyerek kontrol ve tamirler olmadan müşteriye hatasız (sıfır hatalı) ürün göndermeyi hedefler.

Üretimde hatasızlaştırmaya yönelik çalışmalar;

  • Etkin Kontrol Sistemleri,
  • Erken Uyarı Sistemleri,
  • Tek Nokta Eğitimleri,
  • Standartlaştırma Çalışmaları,
  • Tasarım, Üretim, Test ve Kontrol Ekipmanlarında uyguladığımız Poke Yoke Sistemleridir

Müşterilerimizin kalite gerekliliklerini yerine getirmek, ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve çevre standartlarına uyum sağlamak için sahip olduğumuz yönetim sistem belgeleri ve standartlarımız: