Dil Seçiniz

Medya

Sürekli Kalite İyileştirme (Continuous Quality Improvement CQI)

08 Ocak, 2021

Kalite Nedir?

'Kalite Nedir?', bu çok sık duymadığımız bir soru, ama daha fazla insanın sormasını diliyoruz. Bileşenlerin ve ürünlerin üretildiği ve kusurların görüldüğü üretim açısından kaliteyi anlamak kolaydır, ancak kalite herhangi bir kuruluştaki her sürecin çıktısı için geçerlidir. Kalite doğru veri girişi, yeterli stok yönetimi, tedarikçilere zamanında ödeme yapmak, memnun müşteri sağlamak anlamına gelir. Ön büro görevlisinden genel müdüre kadar herkes, müşteriler, yatırımcılar, çalışanlar ve topluluk dahil olmak üzere her paydaş üzerinde etkisi olan kalite çıktılarından sorumludur.

Sürekli Kalite Geliştirmenin Temel İlkeleri Nelerdir?

Her kuruluş CQI'ye yaklaşımlarını şekillendirir, ancak çoğu kişi tarafından paylaşılan bazı rehber ilkeler vardır:
• Kalite, iç ve dış müşterilerin beklentilerini karşılamak veya aşmak anlamına gelir.
• Çoğu sorun insanlarda değil süreçlerde bulunur. CQI, sorunları aramaktan ve insanları suçlamaktan değil, çözüm aramak ve en iyi sonucu elde etmekle ilgilidir.
• Sonuçlardaki farklılığı ortadan kaldırmak için standardizasyon gereklidir. Süreçler, iyileştirme fırsatları belirlenip uygulanıncaya kadar standarda uygulanır.
• İyileştirme, bilimsel yöntem kullanılarak yapılan artımlı değişikliklerle sağlanabilir.
• Gelişme, organizasyonun kültürünün ve insanların her gün işlerini yapma biçiminin doğal bir parçası olmalıdır.

CQI Nasıl Uygulanır?

CQI felsefesini kullanarak bir iyileştirme uygulamak için temel adımlar aşağıdaki gibidir:
• Geliştirilecek süreç veya sistem hakkında bilgisi olan bir ekip seçin. İşi yapan kişiler, diğer çalışanlar ve konu uzmanları ile birlikte ekipte olmalıdır.
• Sorunu ve etkisini tanımlayın.
• Geçerli işlemi belgeleyin.
• Süreç çıktısını alacak kişilerin ihtiyaçlarını belgeleyin.
• Başarıyı tanımlayın ve nasıl ölçüleceğini belirleyin.
• Potansiyel iyileştirmeler için beyin fırtınası yapın.
• Seçili değişiklikleri uygulayın.
• Başarı metrikleri(KPI) ile ilgili verileri toplayın.
• Değişiklikleri hassaslaştırın.
• Değişiklikler istenen sonuçları verdiyse standardı ayarlayın. Değilse, işlemi tekrarlayın.

Sürekli Kalite İyileştirme İçin Hangi Araçlar ve Teknikler Kullanılır?

İyileştirme yolunu düzene sokmaya ve onu akılda tutmaya yardımcı olabilecek çeşitli araçlar ve teknikler vardır. Bunlar;
İyileştirme Yönetim Yazılımı: İyileştirme çabalarını belgelemek ve olumlu değişim için fikir toplamak için merkezi bir sistem, iyileştirme çalışmalarının ivme kazanmasına yardımcı olur. İyileştirmenin etkisini ölçmek için standart bir yol sağlar ve iş birliğini mümkün kılar. En etkili çözümler, değişim hızını hızlandırmak için uyarılar ve bildirimler içeren yerleşik iş akışına sahip çözümlerdir.
Standart Çalışma: Standart çalışma herhangi bir işlem veya görev için en iyi uygulamaların belgelenmesidir. Standart çalışma, iyileştirmenin temelini oluşturur.
PDSA: PDSA, Planla, Yap, Çalış, Uygula anlamına gelir. Deming Döngüsü olarak da bilinir. İyileştirme fırsatı, bu aşamada her adımda ortaya çıkan belgelerle ilerler. Döngü tamamlandığında, yeni bir iyileştirme planıyla tekrar başlar.
Değer Akış Haritalama (Value Stream Mapping-VSM): Değer Akış Haritalama, bir hizmeti veya ürünü isteğinden müşteriye teslimine götüren sürecin her adımını belgelemek ve analiz etmek için bir CQI yöntemidir. Katma değersiz adımları elimine etme ve her türlü işlemden elde edilen çıktıların kalitesini artırma fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olur.
Catchball (Hoshin Kanri Method): Catchball, bir fikrin bir kişi tarafından, her zaman değil, bir yönetici tarafından üretildiği bir uygulamadır. Bu kişi, geri bildirim ve eylem için fikri başka birine iletir. Fikir, ileri geri, yukarı ve aşağı ve tamamlanmış bir iyileşmeye dönüşmesi için gerektiği kadar insan arasında aktarılır.

Sürekli bir kalite geliştirme programı, tüm ekip üyelerinin, çalışanların, yöneticilerin ve diğer paydaşların çabaları ve sonuçları iyileştirmek için sürekli olarak güçlenmiş hissetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Sürekli Kalite İyileştirme (CQI), her liderin kabul edeceği, övgüye değer bir hedeftir. Ancak, kendiliğinden geliveren bir süreç değildir. Sağlamak için başarılı organizasyonların belirli ilke ve tekniklerini belirlemesi, uygulaması ve yaşatması ile amaca hizmet edecektir.

Tuğba Atilla

Elektronik İşletme Kalite Güvence Yöneticisi