Dil Seçiniz

Medya

Çok Komponentli Enjeksiyon Yöntemi

06 Nisan, 2020

Enjeksiyon ile üretim tekniği, seri üretime uygunluğu ve çok farklı ürün geometrilerine olanak sağlaması sebebiyle en sık kullanılan plastik şekillendirme yöntemidir. Gelişen teknoloji ile birlikte parçaların kalitesi ve kalitenin altında da estetik görünüş, dayanıklılık vb. gibi özelliklerin daha da ön plana çıkması çok komponentli enjeksiyon gibi teknolojilerin ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. Günümüzde, çok bileşenli enjeksiyon kalıplama yöntemiyle kompakt ürünler, azaltılmış lojistik maliyeti ve optimize edilmiş üretim maliyetleri sunan bu tek adımlı proses son yıllarda otomotivden inşaata, ambalaj ve medikal gibi hemen hemen tüm sektörlerde yenilikçi ürünler için etkin bir çözüm haline gelmiş durumdadır. Alpplas olarak 30 yılı aşan uzmanlığımızla çok komponentli enjeksiyon uygulamalarında kalıp tasarım ve üretiminden seri parça üretimine kadar her noktada müşterilerimize çözümler üretiyoruz.

Çok Komponentli Enjeksiyon Yöntemi Nedir?
Bu yöntem iki veya daha fazla, farklı plastik malzemenin aynı proses içinde üretilmesine olanak veren plastik enjeksiyon yöntemidir. Parça tasarımına ve ihtiyaca göre farklı enjeksiyon yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde kullanılan çok komponentli enjeksiyon yöntemlerinden örnekler verilmiştir.
Erkek Çekirdek Çekmeli Yöntem (core-back process) Erkek çekirdek çekmeli yöntemde kalıbın hareketli tarafında geri çekilen maça, yöntemin ikinci aşamasında kalıp gözünde ikinci malzeme için yer açmış olmaktadır.

Döner Tabla Yöntemi (Rotary Table Process)
180° Indeks Plaka Yöntemi
Multi enjeksiyon kalıplama yönteminin farklı bir modeli olan döner tabla yönteminde kalıbın hareketli tarafı döndürülmektedir. Kalıplanacak ürünün geometrisi sadece kalıbın dişi tarafından değiştirilebilmektedir. Plastik eriyiği 2 bölmeli kalıbın birincil boşluğuna enjekte etmekle başlar. Daha sonra döner plaka 180 derece döndürülerek birincil kalıplama ikincil boşluğa taşınır. Son olarak, diğer plastik eriyik birincil kalıplama ile oluşturulan parça üzerine kalıbın içinde oluşturulan 2. boşluğa enjekte edilir.
İhtiyaca göre aynı kalıp içinde 2’den fazla enjeksiyon yapmak mümkündür. (3 komponent gibi)

Döner Çekirdek Yöntemi
Kalıp gözlerinin her iki tarafında aynı geometrinin kullanılması gereken üretimler için uygundur. Bu yöntem parça tasarımında büyük bir serbestlik sağlar.

Düşey Döndürme Yöntemi
Ortadaki plaka grubunun kalıp boşluğu iki yöne de bakmaktadır. Farklı malzemelerin ya da renklerin kullanılabilmesi için birinci basımda kullanılan maçalar sayesinde kalıp 180° döndüğünde kapanma işlemi gerçekleşir ve birinci basımda maçaların boş bıraktığı bölümler ikinci basımda doldurulmaktadır.

Transfer Tekniği
Transfer tekniğinde ilk kalıp gözüne basılan yarı mamül parça robot veya elle ikinci kalıp gözüne getirilmektedir.
Çok Komponentli Enjeksiyonda Malzeme Seçimi
Birden fazla plastiğin kullanıldığı bu yöntemde plastiklerin kendi aralarındaki ilişkisi tasarım aşamasında dikkate alınmalı ve birbiriyle uygun malzemeler seçilmelidir. Proses sırasında kullanılan malzemeler kendileri arasında kimyasal bağ oluşmak bağ kurup birbirine yapışmalıdır. Her malzeme birbirine bağ kuramaz ve yapışamaz. Aşağıdaki Tablolarda farklı plastik malzemelerin bağ yapabilme kabiliyetleri gösterilmektedir.
Sert Plastikler

Sert – Yumuşak Plastikler

Fevzi Güler
Plastik İşletme Proses Geliştirme Uzmanı